ערב הסברה להורים ייערך בספריית ביה"ס.

הגדרות כלליות כניסה למערכת