תמונות אחרונות

פעילות במכון ויצמן מאי 2018 7

שכבה ז'