לוח שיעורים והפסקות

   

זמניםשיעור
08:15-09:05שיעור ראשון
09:05-09:50שיעור שני
09:50-10:10הפסקה 20 דקות
10:10-11:00שיעור שלישי
11:00-11:45שיעור רביעי
11:45-12:00הפסקה 15 דקות
12:00-12:45שיעור חמישי
12:45-13:30שיעור שישי
13:30-13:50הפסקה 20 דקות
13:50-14:35שיעור שביעי
14:35-15:20שיעור שמיני
15:20-15:30הפסקה 10 דקות
15:30-16:15שיעור תשיעי
16:15-17:00שיעור עשירי

            

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת