תמונות אחרונות

20180907_075939_001

לוח זמני צלצולים

             

 

 

זמניםשיעור
08:15-09:05שיעור ראשון
09:05-09:50שיעור שני
09:50-10:10הפסקה 20 דקות
10:10-11:00שיעור שלישי
11:00-11:45שיעור רביעי
11:45-12:00הפסקה 15 דקות
12:00-12:45שיעור חמישי
12:45-13:30שיעור שישי
13:30-13:40הפסקה 10 דקות
13:40-14:25שיעור שביעי
14:25-14:30הפסקה 5 דקות
14:30-15:15שיעור שמיני
15:15-16:00שיעור תשיעי
16:00-16:45שיעור עשירי