בעלי תפקידים

בעלי תפקידים בביה"ס תשע"ט

מנהל ביה"סדודו שרבי
מנהלת חטיבת הבינייםאוסנת עוזרד
מנהלת חטיבה עליונהמירב רון
מנהלת פדגוגיתדינה שטייף
מנהלת תחום הפרט והערכהאורית מיטיב
מנהלת תחום חברתי ערכיענבל שגב
 

חטיבת ביניים

רכזת שכבה ז'מירב קלה
רכזת שכבה ח'ישראלה חכמון ששון
רכזת שכבה ט'נורית יגר
יועצת ז', חיפעת ויצמן שפטס
יועצת ט'מרית דוקן
רכזת מועדון בית ספריסמדר גולן
רכזת שילוב והשתלבותרחל דורבך
חטיבה עליונה
מנהלת חטיבה עליונהמירב רון
רכזת שכבה י'גילה ויזל
רכז שכבה יא'ניות חנצי
רכזת שכבה יב'איריס שלזינגר
יועצת שכבה י'טל קוברסקי
יועצת שכבה יא'ליזה עמיחי
יועצת שכבה יב'עירית אלדד
רכז בגרויותיאיר הוד
רכזת כיתות מב"רמירב טפירו
רכזת מעורבות חברתיתדיתי רפפורט

 

תפקידים שש שנתיים

רכזת יועצותעירית אלדד
רכזות מערכתטווח קצר – נורית יגר

טווח ארוך – שירה גבע

רכזת תקשוב ואתרענבל מאור לרנר
רכז טיוליםירון מעוז
רכזת מועצת תלמידיםנילי תעיזי
רכזת טקסיםדבי אוליאל
רכזי ביטחוןירון מעוז וסמדר גולן
רכזת תחום חינוך מיוחדקרן תנעמי
רכזת תחום חברתי ערכיענבל שגב
רכזת תמיכה- שעות פרטניותג'נט גליצקי
רכת השתלבות והתאמותרחלי דורבך
הגדרות כלליות כניסה למערכת