תמונות אחרונות

20180907_075939_001

בעלי תפקידים

מנהלת ביה"סדודו שרבי
מנהלת חטיבת הבינייםאוסנת עוזרד
מנהלת חטיבה עליונהמירב רון
מנהלת פדגוגיתדינה שטייף
מנהלת קידום הפרטאורית מיטיב
חטיבת ביניים
רכזת שכבה ז'איריס חכמון ששון
רכזת שכבה ח'נורית יגר
רכזת שכבה ט'נועה דדון
יועצת ז', ט'יפעת ויצמן שפטס
יועצת ח' מרית דוקן
רכזת חינוך חברתי חט"בענבל שגב
רכזת מועדון בית ספריסמדר גולן
חטיבה עליונה
מנהלת חטיבה עליונהמירב רון
רכזת שכבה י'רותי גויצקי
רכזת שכבה יא'איריס שלזינגר
רכזת שכבה יב'דיתי רפפורט
יועצת ורכזת התפתחות אישית י'ליזה עמיחי
יועצת ורכזת התפתחות אישית יא'עירית אלדד
יועצת ורכזת התפתחות אישית יב'נילי אתגר
רכז בגרויותיאיר הוד
רכזת כיתות חינוך מיוחד חטיבה עליונהדינה רוזן
רכזת כיתות מב"ר, ל"במירב טפירו

 

תפקידים שש שנתיים
רכזת יועצותעירית אלדד
רכזות מערכתנורית יגר, איילת ברין
רכזת תקשוב ואתרענבל מאור לרנר
רכז טיוליםירון מעוז
רכזת סל תרבות ועיתון בית הספרחלי תדמור
רכזי ביטחוןירון מעוז וסמדר גולן

 

 מטה פדגוגי
דינה שטייף 
אורנה בלום 
איריס מוסקוביץ 
איריס חכמון ששון 
חלי גריאני 
יפית אביטל 
לאה להב 
ענבל מאור לרנר 
ענבל שגב