דבר המנהל

אור חדש / מתי שריקי

סמטאות של אבן                    אור חדש על ציון תאיר                                כביש סואן
רגליים רצות                          זה השביל שמזכיר                                    מול אבן דוממת
אל אור של בוקר                    שהאור מעבר לקיר                                    הם רצים אל המחר
שנים רבות                           אור חדש                                                 עכשיו מאוחר
מסנוור ואינו מוכר
חיכיתי לרגע שלם                  מבשר את המחר                                   והתפילה שלי אילמת
אתה שחולם                                                                                  כי העיניים שרות, הידיים כובלות
בוא איתי יחד                                                                                 מי יבנה לי בית, אומרות הצרות
נצח את הפחד

 

קהילת מוטה גור היקרה ,

בהתרגשות גדולה מלאה באור חדש המבשר את המחר אנו מתחילים שנה חדשה (תשע"ט) , לאחר חודשים של הכנות – הגענו לנקודת הפתיחה , בכל שלבי ההכנה חשבנו תמיד איך נייצר מציאות נכונה, מאפשרת תומכת מסקרנת ובעיקר מעוררת, עבור התלמידים שלנו.

הצבנו בפנינו שלוש מטרות שלושה עוגנים לשנת הלימודים הבאה עלינו לטובה והם ינחו אותנו במהלך השנה. בתחום החברתי ערכי ,הפדגוגי לימודי ואקלים בית ספר . תכנית חברתית ערכית שש שנתית בדגש על מעורבות חברתית , קבלת השונה ומנהיגות – כל ערך יבוא לידי ביטוי בעשייה חברתית משמעותית בקהילה ובחברה הישראלית – זהות הפרט עם זהות הכלל . פיתוח והעמקה של תהליכים פדגוגיים בדגש על שילוב בינתחומי וחיזוק היבטים פדגוגיים במעברים. אקלים בית ספר, חיזוק תחושת השייכות –  זה מתחיל בנראות של בית הספר –  בית הספר התחדש כולו בגווני צבע חדשים תוך ייחודיות לכל שכבה ושכבה וחיבור בין כולם – כולנו יחד נשמור על החדש והקיים.

אני מבקש להודות לצוותי הניהול וצוות המורים  על ההכנות והדאגה שהכל יהיה מוכן לשנה החדשה . לצוות המנהלה ואבות הבית על העבודה הקשה כל כך במהלך הקיץ להכנת בית הספר לרווחת התלמידים והמורים.

שנה טובה קהילת מוטה גור היקרה , שנה של אחדות הקשבה ושיתוף פעולה , שנה מלאה בחוויות משמעותיות – שנצליח כל אחד לעמוד ביעדים שהציב לעצמו בהנאה וסיפוק .

שנת לימודים טובה ומהנה

שלכם, אוהב  –  דודו

 

 

קהילת מוטה גור יקרה,

 

"אין ילדים שאין בהם כישרון, אלא שהכישרון כמה וכמה דרכים ופתחים לו: יד, אוזן, עין.            

 יש ילדים שהתפתחותם לא הגיע לידי הבשלה – כלום אין בשבילם מקום?

צריך לצור את צורתם השונה ואושרם השונה ולא לתבוע לבית דין את הטבע או את בורא עולם". (יאנוש קורצ'אק)

 

תשע"ט באה עלינו לטובה וברצוני לאחל לכל קהילת בית הספר, שנה משמעותית מלאה בחוויות של הצלחה, ראיית האדם באשר הוא אדם, מתוך הבנה כי רק יחד נעשה ונצליח.

אנו מברכים ושמחים לקבל את תלמידי שכבה ז' וכל התלמידים החדשים המצטרפים לקהילתנו.

אנו כאן בשבילכם ואיתכם במסע שלכם.

ערך כבוד האדם הוא ערך מוביל בבית ספרנו, מה שיוצר אקלים המאפשר לכל אחד ואחת להרגיש בטוח ושייך. על מנת לשמר מציאות זו, לבית הספר יש תקנון ובו נהלים המחייבים את כלל חברי הקהילה – תלמידים, הורים וצוות. נהלים אלה שומרים עלינו ולכן אנו שומרים עליהם. הם המסגרת והגבולות שהצבנו לעצמנו בכדי לאפשר התנהלות חברתית ולימודית מיטבית.

הנהלים הם בבחינת ה"חומר", שלתוכו יוצקים את "הרוח" – הוא חזון בית הספר.

בשנת לימודים זו נמשיך לפעול למען מימוש חזונו של ביה"ס, תוך התמקדות ביעדים הבאים:

 

פיתוח תחום פדגוגי

 • תכנון ויישום תהליכי הוראה – למידה מגוונים וחדשניים המפתחים ומטמיעים תפקודי לומד
 • קידום תהליכי הוראה – למידה למיצוי יכולת התלמיד, תוך מתן מענה לצרכים השונים של מגוון האוכלוסייה הלומדת.
 • קידום למידה מעמיקה המכשירה את התלמיד להתמודדות עם אתגרי המאה ה-21.
 • הבניית תהליכי למידה-הוראה-הערכה המבוססים על ערך ללומד ולחברה, מעורבות ורלוונטיות.
 • טיפוח חינוך לחשיבה, פיתוח אסטרטגיות למידה והרחבת ידע עולם בתחומי הדעת השונים ובשכבות השונות. דגש על שיח פדגוגי מיטבי.
 • שימוש מושכל ומיטבי במערכת התקשוב לשם השבחת תהליכי הלמידה- הוראה- הערכה.

 

 • קידום התלמידים לשליטה בבסיס הידע הנדרש בתכניות הלימודים לשם שיפור הישגיהם
 • הצבת יעדים לתהליכי משוב ובקרה של התלמידים.
 • פיתוח והכשרה מקצועית ובין מקצועית תוך מודעות לתהליכים פסיכופדגוגיים.
  • התמקצעות בחטיבת ביניים בזיקה להוראה ממוקדת פרט, ללמידה משמעותית.
  • התמקצעות בחטיבה העליונה בהתאם ל"תכנית הלאומית ללמידה משמעותית".
 • יישום דרכי הערכה מגוונות המכוונות להערכת כלל תפקודי הלומד
 • מתן דגש על הערכה חלופית שתאפשר ביטוי רחב ומקיף לתהליכי למידה, ותחשוף ריבוי כישורים המצויים בתלמיד.
 • עידוד רכישת ידע ומיומנויות רחבים בתחומי המדע והטכנולוגיה כבסיס להכשרה מקצועית טכנולוגית

 

חינוך לתרבות מורשת וערכים

 

 • שילוב בפעילות הבית ספרית ערכים חברתיים, יהודיים, דמוקרטיים והומניסטיים וערכי מורשת ייחודיים
 • חינוך לתרבות, מורשת וערכים במעגלים השונים: יהדות, ציונות ודמוקרטיה, דרך הגברת המודעות הקשרים אקטואליים, היכרות עם החברה הישראלית הרב תרבותית, הרחבת ידע העולם וחינוך לשותפות חברתית ומעורבות אזרחית פעילה ותורמת.
 • התוודעות לתרבות מורשת ישראל, חידוד והעמקת הציונות, חינוך לאהבת הארץ והמדינה מתוך קידום לימוד הערכים הרוחניים, החברתיים, האחריות והמחויבות למדינה ולחברה.
 • הפעלת תכנית "כישורי חיים" ללמידה רגשית וחברתית המשלבת בכל תחומי העשייה הבית ספרית להעצמה אישית ולקידום אקלים חינוכי מיטבי

 

 

 • פיתוח וביסוס מעורבות חברתית פעילה בתוך ביה"ס ומחוצה לו
 • הפעלת תכנית "מהעצמה אישית לעוצמה חברתית" בחטיבת הביניים והטמעת תכנית "מהתפתחות אישית למעורבות חברתית קהילתית", תוך פיתוח כישורים אישיים של התמודדות, קבלת החלטות ומסוגלות עצמית. כמו כן כישורים חברתיים בין – אישיים הקשורים לכבוד, אחריות ושותפות.
 • חיזוק הממשק בין תחומי הדעת השונים, וכן העשרה והעמקה בממשקים שבין תכנים פדגוגיים לבין פעילויות ערכיות חברתיות
 • פיתוח תחושת שייכות ליצירת אזרחות פעילה ומעורבת
 • הכנה לשירות צבאי משמעותי וערכי

 

יחד אתכם במסעכם החינוכי

דודו שרבי

מנהל בית הספר

הגדרות כלליות כניסה למערכת