תהליך בחירת מגמה מחזור י

בחירת מקצועות מוגברים

תלמידים יקרים,

הנכם מוזמנים לבחור מקצוע אחד מתוך  שלושה מסלולים. 

לאחר הקלקה על המסלול שבחרת יפתח טופס מתאים בו תוכלו לרשום את הפרטים שלכם ואת בחירותיכם.

יש למלא הטופס באתר בית הספר עד לתאריך 15/2/2019.
מילוי הטופס יעשה בידיעה ובשיתוף ההורים.

כאשר  תסיימו למלא את הטופס, תתבקשו לאשר בלחצן   submit  כי קראתם והבנתם את תהליך אישור בחירת המסלול והמגמות שעדכנת:

–  ידוע לי שבחירתי מותנית בהחלטת המועצה הפדגוגית. אם תהיה בעיה    להיענות לבקשתי, צוות בית הספר יפנה אליי לביצוע בחירה מתאימה.
–  ידוע לי כי פתיחת מגמות הבחירה מותנית בדרישה מספקת של תלמידים.
– החלטת המועצה הפדגוגית הסופית תימסר לתלמיד/ה עם תעודת מחצית ב'
 

רישום למגמת התמחות

רישום מסלול דו תחומי

רישום לכיתת מב"ר

הגדרות כלליות כניסה למערכת