תמונות אחרונות

פעילות במכון ויצמן מאי 2018 7

סטודנטים מבצלאל בשיח עם תלמידי כיתת אומנויות היצירה