תמונות אחרונות

תמונה 7

סטודנטים מבצלאל בשיח עם תלמידי כיתת אומנויות היצירה