תמונות אחרונות

20180907_075939_001

תלמידי מגמת גיאוגרפיה מבקרים בכפר דרוזי בצפון