תמונות אחרונות

פעילות במכון ויצמן מאי 2018 7

תלמידי מגמת גיאוגרפיה מבקרים בכפר דרוזי בצפון