תמונות אחרונות

תמונה 7

תלמידי מגמת גיאוגרפיה מבקרים בכפר דרוזי בצפון