תמונות אחרונות

פעילות במכון ויצמן מאי 2018 7

אני פורים אני פורים שמח ומבדח