תמונות אחרונות

פעילות במכון ויצמן מאי 2018 7

שכבת ז בקריאת מגילת אסתר