תמונות אחרונות

20180907_075939_001

תלמידי כתה י' בפעילות בנושא התא במכון ויצמן