תמונות אחרונות

פעילות במכון ויצמן מאי 2018 7

תלמידי כתה י' בפעילות בנושא התא במכון ויצמן