תמונות אחרונות

תמונה 7

תלמידי כתה י' בפעילות בנושא התא במכון ויצמן