תמונות אחרונות

20180907_075939_001

תלמידי מגמת ערבית במפגש עם ד"ר פרלמן