תמונות אחרונות

תמונה 7

תלמידי מגמת ערבית במפגש עם ד"ר פרלמן