תמונות אחרונות

פעילות במכון ויצמן מאי 2018 7

תלמידי מגמת ערבית במפגש עם ד"ר פרלמן