תמונות אחרונות

20180907_075939_001

המש"צים מנקים את שביל ישראל

המש"צים מנקים את שביל ישראל במקטע שעלבים לטרון