תמונות אחרונות

תמונה 7

המש"צים מנקים את שביל ישראל

המש"צים מנקים את שביל ישראל במקטע שעלבים לטרון