תמונות אחרונות

פעילות במכון ויצמן מאי 2018 7

המש"צים מנקים את שביל ישראל

המש"צים מנקים את שביל ישראל במקטע שעלבים לטרון