תמונות אחרונות

תמונה 7

טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה