תמונות אחרונות

תמונה 7

גיוס חניכי שכבת ט' לתנועות הנוער בעיר