תמונות אחרונות

פעילות במכון ויצמן מאי 2018 7

גיוס חניכי שכבת ט' לתנועות הנוער בעיר