תמונות אחרונות

20180907_075939_001

"השיעור הגדול בעולם" – אנחנו על המפה!

בית ספרנו השתתף ב"שיעור הגדול בעולם" – מיזם של האו"ם, העוסק בזכויות הילד.

השיעור הגדול בעולם פותח במטרה להציג בפני ילדים ונוער בכל העולם את יעדי ההתפתחות ברי הקיימא שהאו"ם הציב לעצמו לשנת 2030 בצורה ידידותית ונגישה, כיוזמה חדשנית הנתמכת על ידי מזכיר האו"ם וכיוזמה משותפת עם יוניסף ישראל.

היעדים מייצגים תפיסה לפיה ילדים ובני נוער הם כבעלי תפקיד מרכזי בהשגת היעדים. כדי לעשות זאת, עליהם ללמוד למה היעדים הללו חשובים בחיים שלהם ושל ילדים אחרים, וכיצד השגתם תקדם את מימוש הזכויות הייחודיות העוסקות בצרכים הייחודיים העוסקות בצרכים הייחודיים שלהם על פי האמנה הבינלאומית לזכויות הילד.

השיעור הגדול התמקד השנה ביעד 16 בהלימה לאמנות שמדינת ישראל התחייבה לקיימן וליעדי משרד החינוך.

השיעור התקיים בשבוע של 14 לספטמבר, במקביל ל- 160 מדינות העולם.

התלמידים העלו את התובנות שלהם מהשיעור על כרזות. הכרזות פורסמו בדף הפייסבוק של משרד החינוך ובית ספרנו נרשם במפה האינטראקטבית של האו"ם.

גאווה אמיתית ליטול חלק במיזם מרגש, מכבד, יצירתי ומשמעותי זה.

תלמידי עירוני ג, מנהיגי העתיד,  אקטיביים ופועלים בסביבתם.

להלן טעימה מהתוצרים.