תמונות אחרונות

תמונה 7

תלמידי מגמת אומנויות העיצוב – מעצבים בובות יד