תמונות אחרונות

פעילות במכון ויצמן מאי 2018 7

תלמידי מגמת אומנויות העיצוב – מעצבים בובות יד