תמונות אחרונות

20180907_075939_001

סל התשלומים לשנת תשע"ח

להורים שלום רב,

לפניכם סל התשלומים להורים לשנת הלימודים תשע"ח.

סל התשלומים באישור הנהגת ההורים ובאישור פיקוח משרד החינוך.

אחד מיעדי ביה"ס הוא חינוך לתרבות וערכים במעגלים השונים: יהודי, ציוני ודמוקרטי.

התכנית החברתית, יעוצית, תרבותית, הינה הדרך להגיע ליעד זה.

צוות ביה"ס רואה בהשתתפות התלמידים בפעילות חשיבות רבה ומשמעותית.

תכנית זו מהווה חלק מתכנית הלימודים והינה חובה.

תשלומי ההורים הכרחיים למען קיומה של התכנית, על כן נבקשכם להסדיר את התשלום בהקדם.

קיימים זיכויים למשלמים על יתרות מהשנה הקודמת והם יקוזזו במעמד התשלום.

נא לפנות אל מנהלות החשבונות על מנת לוודא את הסכום הסופי לתשלום.

שימו לב: כיתות ז' ח' יש תוספת להורים המעוניינים בתכנית השאלת הספרים גם בשנה הבאה.

בעיריית מודיעין מכבים רעות קיימת ועדת הנחות עירונית ע"פ בקשה בכתב

פניות תתאפשרנה עד סוף אוקטובר 2017 לגבי שנה"ל תשע"ח.

יש לעקוב על כך דרך הפרסום בעיתונות ובאתר ביה"ס.

בברכת שנת לימודים פורייה,

 

עופר שפירא                                                 דודו שרבי

יושב ראש הנהגת הורים                               מנהל ביה"ס

 

לקובץ פירוט סל התשלומים לשכבות השונות לחץ כאן