תמונות אחרונות

IMG-20181129-WA0008

מלגות

להורים שלום

בקשות לתשלומי הורים עבור חינוך חברתי לאחר אישור הנהגת ההורים, הופצו באתר.

משרד החינוך מפעיל תקציב מלגות שמטרתו לסייע לתלמידים ממשפחות שידי הוריהם אינה משגת, בדרך של הענקת מלגות לצורך מימון התשלומים השונים .

גובה המלגות הינו בין 400-800₪.

משרד החינוך הסמיך את הנהלת ביה"ס למנות ועדת מלגות אשר תקבע את זכאות התלמידים מבקשי המלגות בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוזר מנכ"ל.

הקריטריונים מפורטים במכתב המצורף.

יש להפנות את בקשתכם ליועצת השכבה במעטפה סגורה על גבי הטופס המצורף בליווי המסמכים הנדרשים. ניתן להעביר גם למזכירויות החטיבות.

נא לציין את שם ההורה ושם התלמיד.

המועד האחרון להגשת הבקשה: יום א' ה 22.10.2017.

לאחר מכן תשב הועדה ותגבש את מסקנותיה ותשלח את התוצאות להורים.

יש לציין כי השנה הוקצו המלגות לחטיבת הביניים בלבד. הגשנו בקשה להקצאה לכלל תלמידי בית הספר ונעשה את כל המאמצים על מנת לקבל תקציב זה.

אנו ממליצים להגיש הבקשה לכלל התלמידים בידיעה כי יתכן ולא יוקצו מלגות לתלמידי החטיבה העליונה.

 

בברכה,

דודו שרבי

מנהל ביה"ס

מכתב להורים

טופס בקשה למלגה