מגמת ספרדית – שילוב בינתחומי של אומנות ושפה

תלמידי מגמת ספרדית נפגשו עם שגרירת פנמה שהביאה אמנית

ויחד יצרו חלקים מיצירה גדולה שהאמנית עושה לקראת חגיגות שבעים שנה למדינתנו –

שילוב בינתחומי של אומנות ושפה – הופך את הלמידה לרלוונטית .

הגדרות כלליות כניסה למערכת