תלמידי מגמת פיסיקה בפעילות במכון וייצמן

תלמידי מגמת פיזיקה שכבה י,
השתתפו בפעילות שהתקיימה במכון דוידסון (שבמכון ויצמן), בנושא חוקי ניוטון.
הגדרות כלליות כניסה למערכת