מועצת תלמידים מקדמת בברכה את השנה החדשה ואת קהילת ביה"ס

הגדרות כלליות כניסה למערכת