מעגלי שיח בנושא ערבות הדדית

במסגרת "שבוע הסובלנות והדמוקרטיה" ויום השנה ה-23 להירצחו של יצחק רבין ז"ל, התקיימו הבוקר בבית הספר, יום ראשון, 21.10,  מעגלי שיח בנושא ערבות הדדית.

כאשר מטרות פעילות מעגלי השיח הן: יצירת שיח חברתי בנושא ערבות הדדית תוך חיבור לחיי היומיום של התלמידים, חיזוק השיח והחיבור בין תלמידי חט"ב וחט"ע.

הפעילות הונחתה  ע"י נציגי תלמידים מכלל הכיתות מתוך מטרה ליצור פעילות משמעותית ומחוברת למציאות שלהם, שיח ערכי משמעותי והשפעה על האקלים הבית ספרי.

הגדרות כלליות כניסה למערכת