מנהיגות משותפת – תלמידי עירוני ג' עם תלמידי כפר מע'אר

במסגרת תכנית המנהיגות המשותפת של בית ספרנו עירוני ג',   עם ביה"ס העל יסודי בכפר מע'אר (דרוזים, נוצרים ומוסלמים)
אירחנו את המפגש הראשון אצלנו בבית הספר.
בפעילות השתתפו 48 תלמידי שכבות ט' ו-י' מכל אחד מבתי הספר.
בתוכנית: משחקי הכרות, למידה על חנוכה, שיח ויצירה משותפת (שתהפוך לתמונת ענק), ארוחה משותפת, הדלקת נרות ושירי חנוכה.
היה מרגש !!!
הגדרות כלליות כניסה למערכת