הפנינג חוקי ניוטון בהובלת בני ברקו

במסגרת שבוע עמ"ט

הגדרות כלליות כניסה למערכת