הרצאה של מר איתן שבתאי

טכנולוגיות תצפית בתנאי סביבה קשים

לתמידי שכבת ט במסגרת שבוע עמ"ט

הגדרות כלליות כניסה למערכת