חגיגה מדעית והפעם הפנינג המרות אנרגיה

בהובלת בני ברקו

הגדרות כלליות כניסה למערכת