ביקור במע'אר

מחכים למפגש הבא

השנה מתקיימת תכנית מנהיגות ייחודית המשותפת לבית ספרנו ולבית הספר העל יסודי ע"ש קאסם ע'אנם ביישוב מע'אר. 
הפרויקט מתקיים בשיתוף ההסתדרות הציונית העולמית ומיזם 'ברית חיים' העוסק בחיזוק הקשר בין המגזר הדרוזי למגזר היהודי.
בקבוצה משתתפים 48 תלמידים נבחרים משכבות ט' ו'י' מכל אחד מבתי הספר.
לקראת חנוכה אירחנו בביה"ס את שותפינו ממע'אר – דרוזים, מוסלמים ונוצרים.
ביום שני האחרון יצאנו ליום של פעילות בבית הספר במע'אר. למדנו על היישוב מע'אר (יישוב ותיק בגליל התחתון שמקור שמו במילה 'מע'ארה' – מערה בערבית – על שם מערות רבות שקיימות באיזור) , שמענו הרצאה על הברית בין הדרוזים ליהודים ששורשיה עמוקים ומגיעים עוד לתקופה שלפני קום המדינה, השתתפנו במשחק שבו למדנו על הדמיון בין השפות העברית והערבית, נהננו מאוכל דרוזי, רקדנו דבקה ועוד.
יצאנו עם 'טעם של עוד' ומחכים למפגש המשותף הבא.
הגדרות כלליות כניסה למערכת