תלמידי ז2 חורטים על זכוכית

סדנת חריטה על זכוכית לכיתה ז2, מסלול אומנויות העיצוב,

בהובלת איילת ברין. 

הגדרות כלליות כניסה למערכת