בחירות בג' – ה מופע!

בחירות בג' - המופע!

מזה שמונה שנים, תלמידי עירוני ג' מעלים מופע מושקע ומרהיב, בו נוטלים חלק תלמידים מכל השכבות . 

מופע רווי בערכים, ערכיות, כישורים וכישרונות. 

הפעם  עסק המופע בנושא בחירות. 

למופע הוזמנו גם תלמידי כיתות ו' מבתי ספר: אסיף, קשת, רמון ולביא. 

מר חיים ביבס כיבד אותנו בנוכחותו. 

הגדרות כלליות כניסה למערכת