יום האישה בעירוני ג

כתוב את הכותרת כאן

בעירוני ג' מציינים את יום האישה ומחלקים מגנטים עם משפטי העצמה נשיים.  

הגדרות כלליות כניסה למערכת