יום הבוגר בעירוני ג'

כמידי שנה מגיעים בוגרינו לשתף את תלמידי שכבת יא הנמצאים בתהליך חיול וגיוס, בחוויותיהם.

הגדרות כלליות כניסה למערכת