כל הכבוד לעידו פלומבו תלמיד יב

כל הכבוד לעידו פלומבו, תלמיד שכבת יב

על זכייתו בתעודת הצטיינות חברתית, בטקס המצטיינים העירוני. 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת