תלמידי עמ"ט – ז’1 בסיור במכון לחקר הימים והאגמים

הגדרות כלליות כניסה למערכת