מלגות לתשלומי החינוך החברתי

שלום לכולם
מצורף מכתב הסבר וטופס בקשה לצורך קבלת מלגות לתשלומי החינוך החברתי.

ההקצאה לבתי הספר נעשית  על פי קריטריונים סוציו אקונומיים.

יש להפנות את הבקשות  ליועצת השכבה או למזכירות בחטיבות (יפעת בחטיבת הביניים  ואושרה בחטיבה העליונה) במעטפה סגורה על גבי הטופס המצורף בליווי המסמכים הנדרשים.
נא לציין את שם ההורה ושם התלמיד.

המועד האחרון להגשת הבקשה: יום ו' ה 11.10.2019.
לאחר מכן תשב הועדה ותגבש את מסקנותיה ותשלח את התוצאות להורים.

יש לציין כי השנה הוקצו המלגות לחטיבת הביניים בלבד. הגשנו בקשה להקצאה לכלל תלמידי בית הספר ונעשה את כל המאמצים על מנת לקבל תקציב זה.
 אנו ממליצים להגיש הבקשה לכלל התלמידים בידיעה כי יתכן ולא יוקצו מלגות לתלמידי החטיבה העליונה.

 

מכתב להורים בנושא מלגות 2019

טופס בקשה למלגה

הגדרות כלליות כניסה למערכת