לוח שיעורים והפסקות

   

זמנים שיעור
08:15-09:05 שיעור ראשון
09:05-09:50 שיעור שני
09:50-10:10 הפסקה 20 דקות
10:10-11:00 שיעור שלישי
11:00-11:45 שיעור רביעי
11:45-12:00 הפסקה 15 דקות
12:00-12:45 שיעור חמישי
12:45-13:30 שיעור שישי
13:30-13:50 הפסקה 20 דקות
13:50-14:35 שיעור שביעי
14:35-15:20 שיעור שמיני
15:20-15:30 הפסקה 10 דקות
15:30-16:15 שיעור תשיעי
16:15-17:00 שיעור עשירי

            

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת