בעלי תפקידים

בעלי תפקידים בביה"ס תש"ף

מנהל ביה"סדודו שרבי
מנהל חטיבת הבינייםאלעד שלמה
מנהלת חטיבה עליונהמירב רון
סגנית מנהל פדגוגית וחברתית ענבל שגב
מנהלת תחום הפרט והערכהאורית מיטיב
רכזת היועצות עירית אלדד

 

חטיבת ביניים

רכזת שכבה ז'נורית יגר
רכזת שכבה ח'מירב קלה
רכזת שכבה ט'ישראלה חכמון ששון
יועצת ז'הדר לוי
יועצת ח', ט'יפעת ויצמן שפטס
רכזת מועדון בית ספריסמדר גולן

רכזת שילוב והשתלבות

מת"לית

רכזת חינוך חברתי חט"ב

יפעת זבורוף

מירב קלה

נועה דדון

חטיבה עליונה

מנהלת חטיבה עליונהמירב רון
רכזת שכבה י'איריס שלזינגר
רכז שכבה יא'גילה ויזל
רכזת שכבה יב'חנצי ניות
יועצת שכבה י' וחנ"מעירית אלדד
יועצת שכבה יא'טל קוברסקי
יועצת שכבה יב'ליזה עמיתי
רכז בגרויותיאיר הוד
רכזת כיתות מב"רמירב טפירו

רכזת מעורבות חברתית

דיתי רפפורט

תפקידים שש שנתיים

רכזת יועצותעירית אלדד

רכזת מערכת 

מילוי מקום 

שירה גבע

עידית סוקולובסקי

רכזת תקשוב ואתרענבל מאור לרנר
רכז טיוליםירון מעוז
רכז מועצת תלמידיםגיא סדי
רכזת טקסיםדבי אוליאל
רכזי ביטחוןירון מעוז 
רכזת תחום חינוך מיוחדקרן תנעמי
רכזת מחשובאורנית אלבני
רכזת תמיכה- שעות פרטניותג'נט גליצקי
  

י

הגדרות כלליות כניסה למערכת