דבר המנהל

קהילת מוטה גור יקרה, 

"אין ילדים שאין בהם כישרון, אלא שהכישרון כמה וכמה דרכים ופתחים לו: יד, אוזן, עין.           

 יש ילדים שהתפתחותם לא הגיע לידי הבשלה – כלום אין בשבילם מקום? צריך לצור את צורתם השונה ואושרם השונה 

ולא לתבוע לבית דין את הטבע או את בורא עולם". (יאנוש קורצ'אק)

כל שנה נפתחת עם סיפור שאת הפרקים שלו נכתוב יחד במהלך השנה. אני מבקש לאחל לכל קהילת בית הספר, שנה משמעותית ומלאה בחוויות של הצלחה, ערבות הדדית מתוך הבנה כי רק יחד נעשה ונצליח.

אנו מברכים ושמחים לקבל את תלמידי שכבה ז' וכל התלמידים החדשים המצטרפים לקהילתנו.

אנו כאן בשבילכם ואיתכם במסע שלכם.

אנו פוסעים במסע המשותף שלנו על בסיס שלושה ערכים המהווים עוגנים בבית ספר, אחריות, מנהיגות וערבות הדדית וזאת בתוך מרחבים בניהול עצמי –מציאות בה התלמידים אקטיביים ושותפים לנעשה בבית ספר, לתלמיד מרחב אוטונומי עם גבולות ברורים בו הוא מתנהל תוך יישום הערכים המובילים. אנו מאמינים כי ערכים אלה יוצרים אקלים המאפשר לכל אחד ואחת להרגיש בטוח ושייך. על מנת לשמר מציאות זו, לבית הספר יש ידיעון ובו נהלים המחייבים את כלל חברי הקהילה – תלמידים, הורים וצוות. נהלים אלה שומרים עלינו ולכן אנו שומרים עליהם. הם המסגרת והגבולות שהצבנו לעצמנו בכדי לאפשר התנהלות חברתית ולימודית מיטבית.

הנהלים הם בבחינת ה"חומר", שלתוכו יוצקים את "הרוח".

נמשיך לפעול למען מימוש חזונו של ביה"ס, תוך התמקדות ביעדים הבאים:

פיתוח תחום פדגוגי

 • תכנון ויישום תהליכי הוראה – למידה מגוונים וחדשניים המפתחים ומטמיעים תפקודי לומד
 • קידום תהליכי הוראה – למידה למיצוי יכולת התלמיד, תוך מתן מענה לצרכים השונים של מגוון האוכלוסייה הלומדת.
 • קידום למידה מעמיקה המכשירה את התלמיד להתמודדות עם אתגרי המאה ה-21.
 • הבניית תהליכי למידה-הוראה-הערכה המבוססים על ערך ללומד ולחברה, מעורבות ורלוונטיות.
 • טיפוח חינוך לחשיבה, פיתוח אסטרטגיות למידה והרחבת ידע עולם בתחומי הדעת השונים ובשכבות השונות. דגש על שיח פדגוגי מיטבי.
 • שימוש מושכל ומיטבי במערכת התקשוב לשם השבחת תהליכי הלמידה- הוראה- הערכה.
 • קידום התלמידים לשליטה בבסיס הידע הנדרש בתכניות הלימודים לשם שיפור הישגיהם
 • הצבת יעדים לתהליכי משוב ובקרה של התלמידים.
 • פיתוח והכשרה מקצועית ובין מקצועית תוך מודעות לתהליכים פסיכופדגוגיים.
  • התמקצעות בחטיבת ביניים בזיקה להוראה ממוקדת פרט, ללמידה משמעותית.
  • התמקצעות בחטיבה העליונה בהתאם ל"תכנית הלאומית ללמידה משמעותית".
 • יישום דרכי הערכה מגוונות המכוונות להערכת כלל תפקודי הלומד
 • מתן דגש על הערכה חלופית שתאפשר ביטוי רחב ומקיף לתהליכי למידה, ותחשוף ריבוי כישורים המצויים בתלמיד.
 • עידוד רכישת ידע ומיומנויות רחבים בתחומי המדע והטכנולוגיה כבסיס להכשרה מקצועית טכנולוגית

 

חינוך לתרבות מורשת וערכים

 

 • שילוב בפעילות הבית ספרית ערכים חברתיים, יהודיים, דמוקרטיים והומניסטיים וערכי מורשת ייחודיים
 • חינוך לתרבות, מורשת וערכים במעגלים השונים: יהדות, ציונות ודמוקרטיה, דרך הגברת המודעות הקשרים אקטואליים, היכרות עם החברה הישראלית הרב תרבותית, הרחבת ידע העולם וחינוך לשותפות חברתית ומעורבות אזרחית פעילה ותורמת.
 • התוודעות לתרבות מורשת ישראל, חידוד והעמקת הציונות, חינוך לאהבת הארץ והמדינה מתוך קידום לימוד הערכים הרוחניים, החברתיים, האחריות והמחויבות למדינה ולחברה.
 • הפעלת תכנית "כישורי חיים" ללמידה רגשית וחברתית המשלבת בכל תחומי העשייה הבית ספרית להעצמה אישית ולקידום אקלים חינוכי מיטבי
 • פיתוח וביסוס מעורבות חברתית פעילה בתוך ביה"ס ומחוצה לו
 • הפעלת תכנית "מהעצמה אישית לעוצמה חברתית" בחטיבת הביניים והטמעת תכנית "מהתפתחות אישית למעורבות חברתית קהילתית", תוך פיתוח כישורים אישיים של התמודדות, קבלת החלטות ומסוגלות עצמית. כמו כן כישורים חברתיים בין – אישיים הקשורים לכבוד, אחריות ושותפות.
 • חיזוק הממשק בין תחומי הדעת השונים, וכן העשרה והעמקה בממשקים שבין תכנים פדגוגיים לבין פעילויות ערכיות חברתיות
 • פיתוח תחושת שייכות ליצירת אזרחות פעילה ומעורבת
 • הכנה לשירות צבאי משמעותי וערכי

יחד אתכם במסעכם החינוכי

דודו שרבי

מנהל בית הספר

הגדרות כלליות כניסה למערכת