מסלול עתודה מדעית טכנולוגית

חשיפה לתחום הביו רפואה

בבית הספר עירוני ג' ע"ש מוטה גור, מתקיים מסלול מדעי-טכנולוגי.

מטרתו היא להכשיר עתודה למנהיגות מדעית טכנולוגית, שתוביל לתעודת בגרות איכותית בתחומי המדע והטכנולוגיה.

במסגרת מסלול זה ילמדו התלמידים שש שעות שבועיות הנוספות למערכת הלימודים הרגילה בתחומי הפיסיקה, מדעי המחשב וחשיבה מתמטית. כמו כן תלמידי המסלול המדעי טכנולוגי ישתתפו בפעילויות פנים וחוץ בית ספריים להעמקה והעשרה.

במסגרת תהליך איתור תלמידים למסלול עתודה מדעית טכנולוגית במעבר מכיתה ו' לכיתה ז' תתקיים מכינה לתלמידים המעוניינים להיחשף למסלול.

מטרת המכינה הינה חשיפת התלמידים לעולם המדע והטכנולוגיה ולחוויות התנסות כלמידה חווייתית על מנת לאפשר קבלת החלטה מושכלת.

פרטים אודות המכינה:

משך המכינה הינו 22 שעורים (14 שיעורים במתמטיקה ו- 8 במדעים).

מתמטיקה: נושאי הלימוד במתמטיקה אינם חלק מתוכנית הלימודים של בתי הספר, וזאת על מנת לבחון יכולת למידת נושא. כמו כן ייערכו מבדקים טרום למידה ובתום הלמידה כדי ללמוד על השיפור במהלך המכינה.

מדעים: התלמידים ייחשפו ללמידה במעבדות ולתכנים מדעיים על מנת ללמוד על המוטיבציה והעניין בסגנון למידה זה.  המבדק שייערך בתום פרק זה יסייע לתלמיד להכיר את סגנון הלמידה והתפוקה.

לאחר המכינה יתקיים ראיון אישי לתלמיד במטרה לקבל החלטה משותפת של התלמיד, הוריו וצוות ביה"ס לגבי לימודיו במסלול עתודה מדעית טכנולוגית.

רכזת העתודה, להב לאה, עומדת לרשותכם לכל שאלה במייל: [email protected]

אנו מאחלים לילדכם הצלחה.

למסמך מסלול מדעי טכנולוגי תשפ"ג לחצו

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת