גיאוגרפיה אדם וסביבה

הגיאוגרפיה כמדע היא דיסציפלינה העוסקת בהבנת הסביבה כמכלול, בניתוח מערכות הקשרים ובאינטראקציה שבין האדם לסובב (לטבע).

 מקצוע הגיאוגרפיה במאה ה-21 הינו מקצוע רב-תחומי הנוגע במגוון רחב של תחומי ידע, ממדעי הטבע ועד למדעי הרוח  והחברה. מכאן, שהגיאוגרפיה היא קרש קפיצה להבנת שאר המדעים. הגיאוגרפיה עוסקת בחקר פני כדור הארץ והמרחב שבני האדם חיים בו ומאפשרת את הכרתו והבנתו על רקע המציאות הקיימת.

 

הגיאוגרפיה עוסקת בהרחבה במדינת ישראל – במאפיינים המייחדים אותה והמשותפים לה ולמדינות העולם. וכן בתושבי הכפר הגלובלי .

לימודי הגיאוגרפיה מקנים לבוגר יכולת להבין ולפעול בעולם הנתון לתהליכי שינוי מהירים. הגיאוגרפיה מעניקה ללומדים את הכישורים להתמודד עם אתגרי החברה המודרנית, להבין את הדילמות ואת תהליכי השינוי המרכזיים ולהתוודע למגמות העתידיות ולתופעות הגיאוגרפיות המתרחשות בישראל ובעולם כולו. הגיאוגרפיה נוגעת בהיבטים ערכיים, עוסקת ביחסים שבין אנשים למרחב תוך הקניית כבוד למקום ולעצמת הטבע, וכן  עוסקת בערכים דמוקרטיים, כגון אחריות, יזמות ומעורבות, מפתחת רגישות ויחס של כבוד לשונות התרבותית בארץ ובעולם וכן מודעות ואחריות לסביבה.

התלמיד רוכש מיומנויות של שימוש נכון בנתונים סטטיסטיים וניתוח מפות. בנוסף הלימודים משולבים בסביבה מתוקשבת, סיורים והרצאות.

 

הרכב בחינת הבגרות:

כדור הארץ והסביבה                        2 יח"ל

ארץ ישראל והמזרח התיכון 2 יח"ל

נתיב – אנסין                         1 יח"ל

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת