כיתה ייחודית – כיתת מב"ר

מסגרת כיתה זו מיועדת לתלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה, הזקוקים למסגרת למידה ממוקדת לקראת התמודדות עם בחינות הבגרות. מסלול זה מאפשר תעודת בגרות מלאה. הצוות הפדגוגי-חינוכי יפעל כדי לקדם כל תלמיד למיצוי יכולותיו. תלמידים שיצליחו לעמוד בחובותיהם במהלך שלוש השנים, יהיו זכאים לתעודת בגרות מלאה.

מתכונת הלימודים בכיתת מב"ר :

  • מספר התלמידים בכיתה עד 25.
  • תגבור שעות במקצועות הלימוד.
  • למידה ממוקדת לבחינת הבגרות.
  • למידת כל מקצועות החובה לבגרות מלאה ומגמת הרחבה בהיקף 5 יח"ל.

מתמטיקה – 3 יח"ל

אנגלית  –   על פי רמת התלמיד 3, 4, 5 יח"ל.  בשילוב עם השכבה.

מגמת הרחבה –  גיאוגרפיה בהיקף של 5 יח"ל.

הרכב בחינת הבגרות: כדור הארץ והסביבה – 2 יח"ל

ארץ ישראל והמזרח התיכון – 2 יח"ל

חבל ארץ שלא נלמד – אנסין – 1 יח"ל

תנאי הקבלה לכיתת מב"ר:

  • רמת מוטיבציה גבוהה.
  • התנהגות טובה.
  • המלצת המועצה הפדגוגית.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת