מדעי המחשב

מדעי המחשב הוא מדע העוסק בפיתוח פתרונות לבעיות ומשימות שונות כמעט בכל תחומי חיינו, אשר ניתן ליישמם ולהפעילם במחשב.

פתרונות אלו מכונים "אלגוריתמים" (מערך לוגי של הוראות), אותם מתרגמים לתוכנית מחשב. משחקי מחשב, פורומים, תוכנת ניהול, תוכנה המטפלת בהטסת טיל לחלל, תוכנת ציור, פרויקט מיפוי הגנום האנושי כולם תוכניות מחשב.

 

במדעי המחשב לומדים שפות תכנות שבאמצעותן כותבים תוכניות מחשב מגוונות. תחום מדעי המחשב עוסק בהבנה ובתיכון של מחשבים ושל תהליכי חישוב, ובהבנת תהליכי ייצוג ידע והעברת מידע.

 

התלמידים מתנסים בפיתוח אלגוריתמים יעילים אשר מימושם באמצעות שפת התכנות java  כאשר המטרה הסופית היא הקניית יכולת לבנות מערכת תוכנה גדולה ומורכבת.

הגישה לתכנון ולבניית מערכת התוכנה מבוססת על גישת תכנות מונחה עצמים כפי שהיא באה לידי ביטוי בעולם המחשבים של היום.

למעשה הלמידה מקנה לתלמידים את הידע הנחוץ להשתלבות מהירה ומוצלחת בתחום המחשבים, הן בצה"ל והן בהמשך לימודיהם האקדמאים.

הרכב בחינת הבגרות:

תוכנית הלימודים מודולארית וכוללת:

יסודות המחשב א'+ב'                                              2 יח"ל

מבוא למערכות מידע יחידת מעבדה                                    1 יח"ל

עיצוב תוכנה /תכנות מונחה עצמים                         2 יח"ל

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת