פיסיקה

פיסיקה הוא תחום מדע הדן בעולם הדומם ומנסה להסביר את העקרונות והחוקים הבסיסיים ביותר המאחדים תופעות רבות ככל האפשר.

הפיסיקה נמצאת בכל מקום ומניעה את ההתפתחות הטכנולוגית. פיסיקה הוא אחד המקצועות המדעיים הנלמדים לצד כימיה, ביולוגיה, מדעי כדור- הארץ, אסטרונומיה, וכל מדע ההנדסה והטכנולוגיה. הפיסיקה שונה מכל אלה בכך שהיא המקצוע הבסיסי, כל שאר תחומי הדעת מתפתחים ממנו או נשענים עליו.

לימודי הפיסיקה עוזרים להבנת סוגיות רבות העומדות על סדר היום הציבורי ותורמת להרגשת השייכות לעולם הטכנולוגי בו אנו חיים.

לימודי הפיסיקה מקנים מיומנויות חשיבה כגון: כלים לניתוח ופתרון בעיות, גמישות מחשבתית, ראיה מערכתית. בשל כך פיסיקאים כל כך מבוקשים הן בצוותי פיתוח שונים והן בתפקידי ניהול בתעשייה עתירת הידע.

 

נושאי הלימוד המרכזיים:

 

מכניקה – פרקים בקינמטיקה ודינמיקה לפי תורת ניוטון. עבודה ומאזן אנרגיה בטבע, חוקי שימור האנרגיה, קפיץ,תנועה הרמונית, כבידה וחוקי קפלר.

חשמל ומגנטיות – אלקטרוסטטיקה וכוחות חשמליים ומגנטיים. מקורות מתח וחשמל, התקנים חשמליים, נגד, כבל וסליל. חוקי שימור המטען והאנרגיה במעגלים חשמליים. תכונת מגנט, השראה אלקטרומגנטית וזרם חילופין.

קרינה וחומר – אופטיקה גיאומטרית, אופטיקה פיסיקלית וגלים, פיסיקה מודרנית

מעבדה – ביצוע ניסויי מעבדה במכניקה, חשמל, מגנטיות, קרינה וחומר.

 

צה"ל מכיר בפוטנציאל ובכישורים של לומדי הפיסיקה בהיקף רחב, ומציע מגוון של תפקידים. אחד המסלולים הוא עתודה אקדמית במקצועות ההנדסה והמדעים המדויקים.

 

הרכב בחינת הבגרות:

מכניקה וחשמל                           55%

קרינה וחומר                               30%

מעבדת חקר                               15%

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת