!WE CAN MOOC

תלמידי עירוני ג' משתתפים במוקתון

 
We can mooc! 
Mooc? 
מה זה Mooc? 
אז כך: 
Massive 
Open
Online
Courses
ובשפה שלנו: 
קורסים מקוונים פתוחים לכל.
השנה, השתתפנו בפעם הראשונה במוקתון. 
תלמידי מגמת אומנות ותלמידי מגמת ערבית, התנסו בלמידת קורס אקדמי מקוון. 
הלמידה הייתה בקבוצות, בעזרת סרטונים במחשב. 
לא. 
לא בעזרת מורה. 
זו הייתה רק טעימה, ממש על קצה המזלג. 
למידה מהנה וחווייתית. 
וכן. יש טעם של עוד. 
בקורס עיצוב,  המשימה הייתה לעצב קופסאות , כך שאנשים ירצו להרים אותן, להפוך אותן ולמשש אותן. 
בערבית המשימה הייתה ליצור שיחון חולין. 
התלמידים המוכשרים שלנו עמדו באתגר
והתוצרים עשו הדים. 
ככה זה כשגדלים בגימל! 
 
מע א(ל)סלאמה. 
 
 
 
 
הגדרות כלליות כניסה למערכת