תלמידי עירוני ג' מציינים את יום הזיכרון ליצחק רבין

הגדרות כלליות כניסה למערכת