הפסקה פעילה של תנועת הנוער העובד והלומד

לאחר שנציגי תנועת "הנוער העובד והלומד" העבירו שיעורים בכיתות בנושא גאווה, היום 19.2 הם קיימו הפסקה פעילה בחטיבת הביניים. 

הגדרות כלליות כניסה למערכת