תלמידי ז' מאחלים לצוות המורים והעובדים, ט"ו בשבט שמח.

הגדרות כלליות כניסה למערכת