הדור הבא של הקרדיולוגים

תלמידי מגמת ביולוגיה, שכבת יא\ בניתוח לב. 

הגדרות כלליות כניסה למערכת