הפנינג ספרדית

סנדרה, רכזת מגמת ספרדית, אירחה  בביה"ס הפנינג של מגמות ספרדית מרחבי הארץ.
בתוכנית:  
משחקי הכרות ברחבת אולם הספורט,   טקס להענקת פרסי כתיבה יוצרת בספרדית בנוכחות שגרירים ממדינות דוברות ספרדית ובכירים ממשרד החינוך.
הגדרות כלליות כניסה למערכת