מועצת תלמידים והנהגת הורים מרגשים את המורים ב"יום המורה"

נציגי מועצת התלמידים וחברי הנהגת הורים, מעבירים שי וברכות חמות למורי בית הספר

לרגל "יום המורה". 

הגדרות כלליות כניסה למערכת